HISTORIE PERCHTY

Městský pěvecký sbor Perchta vzniknul v roce 1994 jako sbor smíšený. V jeho repertoáru najdeme skladby renesanční polyfonie, baroka, klasicismu či skladby současných autorů i úpravy lidových písní. Perchta spolupracuje s profesionálními orchestry. V roce 2002 provedla s Big Bandem G. Broma Jazzovou mši Jaromíra Hniličky. Pravidelně s Jihočeskou komorní filharmonií uvádí Českou mši vánoční „Hej, Mistře“. V roce 2006 pod taktovkou Jana Talicha nahrávala pro Český rozhlas České Budějovice, v roce 2007 byla nahrána Missa Brevis J.Pavlici s dirigentem Martinem Peschíkem. Na svém kontě má sbor 2 CD – v rámci mezinárodního hudebního festivalu Evropské týdny v Pasově uvedl ve světové premiéře Massenetovo mystérium Eva a Brahmsovy skladby Gesang def Parzen, Schicksalslied a Alt-Rhapsody. V roce 2005 sbor premiéroval skladbu současného českého skladatele Jiřího Churáčka Galán očarovaný v rámci cyklu Nová hudba-2005. V témže roce Perchta vydala své profilové CD. Sbor prezentoval českou hudbu ve Slovinsku, Rakousku, Německu a Itálii. Na sklonku loňského roku vystoupil ve Dvořákově síni pražského Rudolfina během mezinárodního hudebního festivalu PONTES 2007. Posledním úspěchem sboru je 1. místo ve stříbrném pásmu na 26. ročníku Mezinárodní soutěže pěveckých sborů v řecké Preveze v létě 2008. Sbor do r. 2009 vedla Šárka Kodýmová, v září 2009 ji vystřídala Zdeňka Litvanová. Od dubna 2011 je sbormistrem pan Josef Zaplatílek, od roku 2013 pak sbor vede JUDr. Eva Zajíčková.